Corona

Behandeling van Ex-corona patiënten

Ernstig zieke patiënten met Corona die beademd zijn geweest en lang in het ziekenhuisbed hebben gelegen, krijgen te maken met ademhalingsproblemen en fysieke problemen doordat zij langdurig inactief zijn. Patiënten die besmet zijn met het coronavirus en hierdoor in het ziekenhuis worden opgenomen, moeten zo snel als hun toestand het toelaat, fysiotherapie krijgen. Fysiotherapeuten kunnen hier een enorme meerwaarde hebben voor patiënten en hun zorg. Dit stellen fysiotherapeuten en onderzoekers in een gezamenlijk behandeladvies. Het is gemakkelijk om in deze tijd van crisis de lange-termijn effecten van een ziekenhuisopname voor coronapatiënten niet als prioriteit te zien. Echter, vanuit literatuur over de SARS-uitbraak in 2003, weten we dat dit in de zwaarst getroffen landen grote gevolgen had voor de inrichting van de revalidatiezorg. Zorgsystemen waren onvoldoende uitgerust om de lange-termijn gevolgen van SARS adequaat te behandelen. Door het grote aantal coronapatiënten die op de IC hebben gelegen kunnen we ook in Nederland een toename verwachten van het aantal patiënten dat revalideert na IC-opname.

veilig naar de Fysiotherapie in Horst

1: Patiënt op de IC die in buikligging wordt beademd

Geen behandeling, patiënten verliezen in deze fase veel spiermassa, maar de kans een verkorting van spier of pees waardoor bewegingsbeperking optreedt is klein in deze toestand

2: Patiënt op IC die in verbeterde toestand is

In deze fase is de patiënt herstellende. De patiënt komt in aanmerking voor fysiotherapie om vroege mobilisatie en activatie te bevorderen, maar wordt de beademingsmachine niet losgekoppeld.

Fase 3: Herstel na Intensive Care

Deze groep heeft in eerste instantie weinig energie. Iemand die een hele dag op bed rust, verliest dagelijks ongeveer 5% van zijn totale spiermassa en algemene conditie. Deze patiënten krijgen oefeningen gericht op het verbeteren van de longfunctie, door het versterken van de ademhalingsspieren, het beter ophoesten van slijm en dieper ademhalen waardoor de ventilatie van de longen verbeterd wordt. Ook krijgen zij bewegingsoefeningen.

Fase 4: Natraject

In deze fase komt de eerste lijns fysiotherapie aanbod. Patiënten die ernstig ziek zijn geweest hebben ook na hun ziekenhuisopname intensieve revalidatietherapie nodig. Zij kunnen na Intensive Care opname als gevolg van langdurige fysieke inactiviteit door ziekte ademhalingsklachten hebben. Het herstel kan maanden tot jaren duren, waarbij goede begeleiding noodzakelijk is. De aanbevelingen worden ondersteund door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), deze hebben in samenwerking met andere longnetwerken een richtlijn opgesteld.

Om als fysiotherapeut deze mensen te mogen behandelen moet er wel een speciale cursus voor revalidatie van ex-corona patiënten worden gedaan.

corona certificaat