Logo

Bel voor een afspraak
077 - 398 8838

Frozen Schouder

Wat is een Frozen schouder?

Frozen schouder of Adhesive capsulitis is een musculoskeletale aandoening die regelmatig wordt gezien in de fysiotherapie praktijk. De meeste frozen schouder komen voor in de leeftijd tussen de 40-60 jaar. Een frozen schouder is zeldzaam bij mensen onder de 40 jaar . Frozen schouder komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het karakteriseert zich door een spontaan opkomende pijn met geleidelijk toenemende progressieve afname van de schouder mobiliteit wat leidt tot een afname van functie van de schouder gordel. De niet dominante schouder is iets vaker aangedaan dan de dominante schouder. Een frozen schouler is een pijnlijke en stijve aandoening wat goed reageert op intra-articulaire steroide. Het gewrichtskapsel is verdikt en ontstoken.

Fysiotherapie bij een frozen shoulder.

Er zijn 3 fases waarin een frozen shoulder zich kan bevinden.

Pijnlijke fase:

Stekende pijn en constante zeurende pijn, voornamelijk in de nacht. Er is meestal geen duidelijke oorzaak. De pijn verergert en blijft gemiddeld 2-9 maanden aanwezig met toenemende stijfheid. De klachten reageren niet of nauwelijks op NSAID’s. In deze fase kan de fysiotherapeut vooral  mobiliseren op geleide van de pijn.

Stijfheidsfase:

De stijfheidsfase duurt gemiddeld 3-12 maanden, maar kan veel langer duren. De stijfheid manifesteert zich in alle bewegingsrichtingen en beperkt de betrokkenen ernstig in de ADL activiteiten. Met name de exorotatie is vrijwel onmogelijk, zowel in de passieve als actieve richting. Betrokkene heeft vaak moeite met slapen. Ook in deze fase behandeled de fysiotherapeut op geleide van pijn.

Herstel fase:

De mobiliteit neemt langzaam weer toe, normaal gesproken binnen een periode van 5-26 maanden met een gemiddelde van 30 maanden. In deze fase kan de spierkracht weer worden opgebouwd en word er gestreefd naar een volledige mobiliteit van de schouder door de fysiotherapeut.