Sinds 17-03-2021 zijn wij gekwalificeerd om alle behandelingsvormen vanuit het chornische zorgenet aan te kunnen bieden. Het gaat dan om mensen die in aanmerking komen voor hartrevalidatie, longrevalidatie cladicatio intermittens (etalage benen) en de revalidatie voor mensen die corona hebben gehad. 

 

Onderzoek naar effect oefentherapie bij Reuma.

 
Minister Bruins (Medische Zorg) heeft besloten dat het onderzoek naar het effect van langdurige oefentherapie bij twee groepen reumapatiënten van start kan gaan. Het gaat om twee onderzoeken naar langdurige oefentherapie bij mensen met een ernstige vorm van reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA). Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, dat we samen met ReumaNederland hebben geïnitieerd, wordt bepaald of langdurige oefentherapie voor deze patiënten in het basispakket komt.

Vergoeding voor deelnemers onderzoek

Gedurende het onderzoek krijgen patiënten die meedoen aan het onderzoek fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. In sommige berichten in de media leek het alsof fysiotherapie voor alle reumapatiënten vergoed gaat worden. Dat is niet het geval. Het betreft alleen de patiënten die aan deze twee onderzoeken mee doen.

Inzet: volledige vergoeding fysiotherapie


In 2012 is fysiotherapie voor deze groep patiënten uit de basisverzekering gehaald. Net als ReumaNederland vinden we dat fysiotherapie bij RA en axiale SpA volledig vergoed zou moeten worden vanuit de basisverzekering. Sinds 2012 trekken we daarin samen op. Onze gezamenlijke inzet is om fysiotherapie weer volledig vergoed te krijgen. Dat is door de in onze ogen te strikte normering van het Zorginstituut (nog) niet gelukt. Dit onderzoek is een tussenstap die hopelijk leidt tot volledige vergoeding en is daarmee een “next best”-oplossing. In april heeft de Tweede Kamer nog op aangeven van het KNGF een motie aangenomen dat voor de patiënten die worden toegelaten tot het onderzoek ook de eerste 20 behandelingen vergoed moeten gaan worden.

Persbericht KNGF reactie op onderzoek RTL:

Torenhoge zorgkosten brengen Nederlanders in grote problemen 23 augustus 2019 Toegankelijkheid fysiotherapie steeds meer onder druk De onderzoeken van RTL Nieuws en de Patiëntenfederatie tonen aan dat de betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van fysiotherapie steeds meer onder druk komt te staan. Dit staat haaks op de uitgangspunten van de juiste zorg op de juiste plek. Een zorgelijke ontwikkeling vindt het KNGF, de beroepsvereniging van de fysiotherapeuten. Mensen moeten gebruik kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben. Het is onacceptabel dat ze hiervan afzien omdat ze de zorg niet kunnen betalen. Vier miljoen mensen maken gebruik van fysiotherapie. De fysiotherapeut komt in beeld als bewegen niet (meer) vanzelfsprekend is. Fysiotherapie is bewezen effectief en goedkoper dan medische zorg. Iedereen met dreigende, verworven of bestaande gezondheidsproblemen die het bewegen en functioneren beperken, moet gebruik kunnen maken van de ondersteuning van een fysiotherapeut. Op dit moment wordt fysiotherapie voor het grootste deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dat is een verzekering bovenop de basisverzekering, waar mensen extra voor moeten betalen. Steeds minder mensen kunnen zich zo’n aanvullende verzekering veroorloven. En zelfs een aanvullende verzekering biedt geen garantie op toereikende fysiotherapeutische zorg. Afhankelijk van de polis, is het aantal behandelingen dat wordt vergoed gemaximeerd. Als er meer behandelingen nodig zijn, moet de patiënt die zelf betalen. Mensen met een chronische aandoening die afhankelijk zijn van fysiotherapie hebben vanuit de basisverzekering in sommige gevallen wél recht op onbeperkte fysiotherapie (lijst Borst), maar pas nadat zij zelf 20 behandelingen hebben betaald. Met deze manier van vergoeden, spannen we het paard achter de wagen. Goedkope en effectieve zorg zou direct vanuit de basisverzekering moeten worden vergoed. Zo kunnen we voor de patiënten én voor de zorg als geheel kosten besparen. Volgens het KNGF onderstreept dit het belang van een snellere overheveling van fysiotherapie bij chronische aandoeningen naar de basisverzekering. Zonder bijbetaling! 

Goedemorgen lezers,

Met alle maatregelen die door de overheid zijn genomen omtrent het Coronavirus, de adviezen van het RIVM en KNGF, hebben wij besloten om verder in te gaan dammen met het aantal patiënten die wij zien en behandelen. Gisteren hebben wij alle afspraken gecanceld met de personen die zich in de risico groep bevinden. Op dit moment zijn wij al fysiotherapie praktijk alleen nog open voor mensen zonder enige klachten van verkoudheid, griep, of andere gezondheidsklachten, zoals hart of longklachten.

Klachten die wij nog wel behandelen zijn klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit houd in gewricht, pees en spierklachten enz. Ook zijn wij nog open voor mensen die acute klachten hebben. Het KNGF (onze beroepsorganisatie) heeft gisteren met andere zorginstanties gesproken en vind het belangrijk dat we dit blijven doen zodat deze personen niet ook nog eens naar de huisarts toegaan.

Verder nemen wij zoveel mogelijk de hygiëne in acht zoals in ons eerder bericht op facebook is geweest. De praktijk zelf zorgt ervoor dat alles extra schoon is en verzoekt mensen ook een extra handdoek voor zichzelf mee te nemen.

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.

Voor het volledige verslag kunt u kijken op.

https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2020/maart/update-corona.html

 

contracten zorgverzekeringen

Ook in 2020 heeft fysiotherapie Kraaijenzank in Horst contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor zijn er voor u geen bijkomende kosten wanneer u een aanvullende verzekering heeft en regelen wij alles direct met de zorgverzekering.