Aanpassing tarief fysiotherapie 2020 van CZ stelt teleur

Deze week hoorden we dat de contracten 2020 van CZ, OHRA en NN verstuurd zijn aan alle praktijkhouders. Daarin wordt duidelijk dat CZ in aanloop naar het kostprijsonderzoek geen gehoor geeft aan de eis om de tarieven 2020 fors te verhogen.

Menzis verhoogt tarieven fysiotherapie.

 
Vanochtend heeft zorgverzekeraar Menzis aangekondigd de tarieven fysiotherapie voor 2020 te zullen verhogen met 6,7% voor profiel 1, 5% voor profiel 2 en 1,3% voor profiel 3.

Een eerste stap op weg naar een reële vergoeding voor fysiotherapeutische zorg

Het KNGF ziet de aankondiging van Menzis als een duidelijke eerste stap op weg naar een reële vergoeding voor fysiotherapeutische zorg, die minimaal op kostprijsniveau moet liggen. Het KNGF vindt het bemoedigend en verheugend dat Menzis in haar bericht stelt deze verhoging door te voeren als voorschot op de uitkomsten van het kostprijsonderzoek die later dit jaar bekend zullen worden. Daarmee bevestigt Menzis als eerste zorgverzekeraar publiekelijk het kostprijsonderzoek en de uitkomsten daarvan ter harte te zullen nemen.

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom over het bericht van Menzis:

‘Ik zie het bericht van Menzis als een keerpunt na 12 jaar bevroren tarieven en als belangrijk signaal dat zorgverzekeraars beseffen dat reparatie onvermijdelijk is. Ik complimenteer Menzis graag met deze eerste stap maar ik besef terdege dat deze tariefsverhoging nog zeker niet voldoet aan de behoefte van alle fysiotherapeuten. 
Dit is het resultaat van gezamenlijke inspanningen en constructief overleg. Elkaar vinden, herkennen en erkennen in voortdurend en open overleg begint z’n vruchten af te werpen. We hebben nog een weg af te leggen, maar dit is echt een positieve eerste stap. Ik roep de andere zorgverzekeraars op eveneens een wezenlijke stap te zetten voor alle groepen fysiotherapeuten.’

Het bericht dat Menzis vandaag publiceerde luidt als volgt.

Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Uitkomsten daarvan komen nog, en neemt Menzis in overweging voor 2021. Maar wij vinden dat we niet moeten wachten met stappen zetten in de paramedie voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. In relatie tot de premiestelling 2020 hebben we gekeken welke beweging we nu alvast kunnen maken, waardoor er rekening gehouden kan worden door de praktijken met de bedrijfsvoering voor 2020.